พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ พร้อมสัสดีอำเภอแม่ทะ คุณหมอจากรพสต.บ้านหนองและฮ่องห้า อสม. ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้…

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้