ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2563

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้…

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้เปิดรับสมัครเด็กๆเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน ประจำปี 2564…

ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

1 of 38

เจตจำนงค์สุจริต

สภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

1 of 3

ข่าวประกาศ

1 of 2

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 6

คู่มือประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ