ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

มอบกระเช้ารับพรปีใหม่ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

วันที่ 22 เมษายน 2564 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวและมอบกระเช้ารับพรปีใหม่จาก นายสุภชัย วงศ์พิชัย…

ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

1 of 41

เจตจำนงค์สุจริต

สภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

1 of 3

ข่าวประกาศ

1 of 2

เจตจำนงสุจริต

1 of 6

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 8

คู่มือประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ