ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมชาวบ้านบ้านหนองหมู่ที่ 4…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง…

รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้…

ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

1 of 38

เจตจำนงค์สุจริต

สภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

1 of 3

ข่าวประกาศ

1 of 2

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 6

คู่มือประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ