ประชาสัมพันธ์📢📢

0 6

ประชาสัมพันธ์📢📢
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร พิษภัยทางการเงิน และเปิดคลินิกรับแลกธนบัตรชำรุดเพื่อบริการประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะในวันประชุมผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ประจำเดือน กันยายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์และ
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้ ท่านใดมีธนบัตรชำรุด, ฉีกขาด, ปลวกกิน, ไฟไหม้ เป็นต้น สามารถนำมาแลกค่าได้ หากใครไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง ท่านสามารถฝาก ทางผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน มาแลกรับในวันเวลาดังกล่าวได้