ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เรื่อง ผลการประกวดแข่งขันครัวเรือนสะอาดและหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2566

0 40
ประชาสัมพันธ์🎉🎉📣📣
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เรื่อง ผลการประกวดแข่งขันครัวเรือนสะอาดและหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2566
1. ผลการประกวดประเภทบ้านน่าอยู่ (ระดับครัวเรือน) 🏆🏆
🥇 รางวัลชนะเลิศ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้
2. ผลการประกวดประเภทชุมชนน่าอยู่ (ระดับหมู่บ้าน) 🏆🏆
🥇 รางวัลชนะเลิศ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้