พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอยแก้ว บ้านหนอง หมู่ที่ 4 บ้านนายปฏินันนท์ถึงฟาร์มไก่ (จุดที่ 1) และจากป้อมตำรวจบ้านแม่ปุง – สวนเพียงดิน (จุดที่2) โดยจัดซื้อไฟกิ่งสาธารณะโซช่าเซลล์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 69 ชุด เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 1

Read more...