เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0 2

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๓ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้