จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๖๗ ลำปาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...