ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

0 6

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกและเพิ่มช่องทางการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงเพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง