ประชาสัมพันธ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว บ้านหนอง

0 26

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว บ้านหนอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตาม วัน และ เวลาดังกล่าว ซึ่งประเพณีสรงน้ำธาตุเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในตำบลน้ำโจ้และอำเภอใกล้เคียง ที่ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประเพณีที่ดีงามให้คงสืบไปต่อไป