ประชาสัมพันธ์สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ วัดบ้านต๋อ

0 142

18 พ.ค. 62 วิสาขบูชา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ พระพุทธรูปเจ้าทองทิพย์ วัดต๋อแก้ว ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพไทยทาน ถวายพระสงฆ์สำรับละ 500 บาท ติดต่อ 0861869581 เจ้าอาวาสวัดต๋อแก้ว