จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

อ่านประกาศ