จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตระบบกำแพงกั้นดิน บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 16

อ่านประกาศ