ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

0 11

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้