จ้างโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ( ทิศใต้และทิศตะวันตก ) ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ