วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 1

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารประชุมอำเภอแม่ทะ