ซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 14

อ่านประกาศ