โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0 7

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก ประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการสายตรวจตำบลน้ำโจ้