ส่งหัวฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเข้ารับตำแหน่งใหม่

0 9

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้มาส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นางผกามาศ เรียนอ้าย เข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง ซึงทางเทศบาลตำบลลำปางหลวงได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ มา ณ ที่นี้ด้วย