จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 – 4467 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5