โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

0 11

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบกระเบื้องให้กับชาวบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้