ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่องกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1