จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. (บริเวณที่เก็บของ) บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

อ่านประกาศ