จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลูกรังเกลี่ยเรียบ สนามโรงเรียนบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2