มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนนักกีฬาทั้ง 10 หมู่บ้าน

0 5

มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนนักกีฬาทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อใช้ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลน้ำโจ้