การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

0 6

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้