การประชุมแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเน่าเสีย

0 7

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเน่าเสียบริเวณหน้าฝายบ้านหนอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้