การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 7

วันที่ 5 เมษายน 2562 กองวิชาการและแผนงานได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจะได้นำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป