โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 7

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. อำเภอแม่ทะ ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้จัดตั้งจุดตรวจร่วมบริการระดับอำเภอจำนวน 2 จุดระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการตรวจตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง