รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่

0 11

วันที่ 23 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัว ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา หัวหน้ากลุ่มงาน กฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง