มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย(เพิ่มเติม)

0 8

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มองกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ได้แก่ บ้านฮ่องห้า หมู่ 1 บ้านแม่ปุง หมู่ 7 บ้านหนอง หมู่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9