ขอพรปีใหม่

0 29

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางณัชพันธ์ มานพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผอ.รพ.สต.บ้านหนอง ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องห้า หัวหน้ารพ.แม่ทะ สาขาน้ำโจ้ ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่จากนายกปิยะ พินิจผล เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง