ขอพรวันปี๋ใหม่เมือง

0 6

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่จากนายสมพร จะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง