กิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
1. การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
2. การเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ