โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอดภัยจากโรค

0 6

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอดภัยจากโรค โดยมีนายชาญณรงค์ วงศ์จินา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขภาพอนามัยให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนปฐมวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้