ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน

0 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 , บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7) ประจำเดือนมิถุนายน 2567