ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 9 รายการ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...