จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...