ประชุมปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลทต.น้ำโจ้

0 13

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังได้รับความรู้จากคุณหมอรพสต.บ้านหนอง ได้มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของเด็ก รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แลทางคุณครูก็จะได้ชีแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 และการจำหน่ายชุดนักเรียนเป็นลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้