กิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลน้ำโจ้

0 9

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลน้ำโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายด้านสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพของตนเองและชุมชน ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้