สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

0 3

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00น ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่นำไปสู่การเป็นอุทยานธรณีจังหวัดลำปาง แหล่งตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยได้รับเกียรติจากดอกเตอร์อดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและภัยพิบัติกรมทรัพยากรธรณี ร่วมให้คำแนะนำและองค์ความรู้การพัฒนาการพัฒนา อุทยานธรณี ไประดับประเทศและระดับโลก และเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีของอำเภอแม่ทะ ที่จะนำไปสู่การเป็นอุทยานธรณีจังหวัดลำปาง โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดการประชุม ในเรื่องของการพัฒนาอุทยานธรณี โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่ทะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง