ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

0 3

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายปิยะ พินิจผล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ของปีนี้ พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ขอพรจากนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้