วันพ่อแห่งชาติ

0 8

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร หัวส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ