ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

0 0
วันที่ 12 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว (ฟรี❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 หมายเหตุ❗️
1. ให้เจ้าของสัตว์นำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองมายื่นขอรับการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว
2. กรณีเจ้าของสัตว์ ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนได้ ให้เตรียมภาชนะ เช่น กระติกน้ำใส่น้ำแข็ง มาขอรับวัคซีน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวของท่านได้ 🐹🐱