สภากาแฟ

0 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้ นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ร่วมประชุมสภากาแฟครั้งที่ 2/2567 ณ สวนสาธารณะบ้านสบทะ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง