ล่องเรือแม่น้ำจาง

0 9

วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ นางชุลีวันท์ สายสิงห์ทอง ประธานและคณะขับเคลื่อนอุทยานธรณีลำปาง รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ อาจารย์มหาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์โสภณ ตู้จินดา นักวิชาการอิสระ และคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ล่องเรือแม่น้ำจาง เพื่อศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลน้ำโจ้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปทำวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ได้ศึกษากันต่อไป