มอบใบประกาศให้กับเกษตรกร

0 7

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบใบประกาศให้กับเกษตรกร ในการทดสอบดินในการปลูกพืช ซึ่งผลตรวจสอบดินของเกษตรกรทั้ง 13 คนไม่พบสารอันตราย และทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินโครงการได้ส่วนอื่นๆต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้