จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...