การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้

0 2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้