กิจกรมถวายเทียนพรรษา

0 5

วันที่ 15 กรกฏภาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ จำนวน 8 วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาซึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย