โครงการเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2562

0 8

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2562 โดยมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีการแสดงจากเด็กๆ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นตำบลน้ำโจ้ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ โดยลูกๆจากศูนย์เด็กและอนุบาลจะได้มอบดอกมะลิให้กับคุณแม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้